اپل نرم افزارهای iWork را برای iOS و macOS با ویژگی های جدید به روز رسانی می کند

اپل نرم افزارهای appsرا برای iOS و macOS با ویژگی های جدید به روز رسانی می کند

اپل برنامه های به روز رسانی شده  iWork را برای iOS و macOS منتشر کرده است که امکانات و پیشرفت های جدیدی را به همراه می آورد.

به بررسی برخی از این ویژگی ها در زیر می پردازیم:

برنامه Pages برای مک:

 • متن خود را با خطوط شیب دار و یا تصاویر، یا با استفاده از سبک های خلاقانه جدید، پر کنید.
 • لینک هایی را از متن خود در یک صفحه به صفحات دیگر در قالب بندی یک سند ایجاد کنید.
 • صفحه ها یا بخشی از آن ها را در بین سند های خود کپی و paste کنید.
 • تصاویر، شکل ها و معادلات را درون جعبه متن قرار دهید تا همراه با متن حرکت کنند.
 • با استفاده از تشخیص چهره ، موضوعات در عکس ها به صورت هوشمندانه در متغیرها و اشیاهایی قرار می گیرند.
 • یک صفحه اصلی را دوباره درخواست کنید تا متغیرهای متن و رسانه به تنظیمات پیش فرض سبک و موقعیت خود بازگردند.
 • یک کتاب ایجاد کنید با استفاده از قالب های جدید برای رمان ها (فقط به زبان انگلیسی در دسترس است).

برنامه Numbers برای مک:

 • با استفاده از موتور محاسبه شده ۱۲۸ بیتی پیشرفته، دقت بسیار بهبود یافته است.
 • متن خود را با خطوط شیب دار و یا تصاویر و یا با استفاده از سبک های خلاقانه جدید، پر کنید.
 • لینک هایی را از متن خود در یک صفحه به صفحات دیگر در قالب بندی یک سند ایجاد کنید.
 • تصاویر، شکل ها و معادلات را درون جعبه متن قرار دهید تا همراه با متن حرکت کنند.
 • با استفاده از تشخیص چهره ، موضوعات در عکس ها به صورت هوشمندانه در متغیرها و اشیاهایی قرار می گیرند.
 • بهبود عملکرد هنگامی که در حال ویرایش و مرتب سازی جداول هستید.
 • اضافه کردن ردیف هایی برای فیلتر جدول.

برنامه Keynote برای مک:

 • اسلاید اصلی را هنگامی که در حال ارائه می باشید، ویرایش کنید.
 • متن خود را با خطوط شیب دار و یا تصاویر و یا با استفاده از سبک های خلاقانه جدید، پر کنید.
 • تصاویر، شکل ها و معادلات را درون جعبه متن قرار دهید تا همراه با متن حرکت کنند.
 • با استفاده از تشخیص چهره ، موضوعات در عکس ها به صورت هوشمندانه در متغیرها و اشیاهایی قرار می گیرند.

برنامه Pagesبرای ios:

 • متن خود را با خطوط شیب دار و یا تصاویر و یا با استفاده از سبک های خلاقانه جدید، پر کنید.
 • لیست های خود را با انتخاب نوع جدید قلم، تغییر اندازه و رنگ قلم، ایجاد قلم های سفارشی، تنظیم سطوح تناوب و … سفارشی کنید.
 • Learn Spelling را انتخاب کنید تا یک کلمه جدید را به فرهنگ لغت املایی اضافه کنید.
 • لینک هایی را از متن خود در یک صفحه به صفحات دیگر در قالب بندی یک سند ایجاد کنید.
 • صفحه ها یا بخشی از آن ها را در بین سند های خود کپی و paste کنید.
 • از ویژگی های جدید ویرایش نمودار استفاده کنید تا مجموعه سبکه های آن را تغییر دهید، فاصله بین ستون ها را تنظیم کنید، خطوط را اضافه کنید.
 • ظاهر border های سلولی را در جداول تنظیم کنید.
 • تصاویر، شکل ها و معادلات را درون جعبه متن قرار دهید تا همراه با متن حرکت کنند.
 • انتخاب کنید که آیا مداد اپل برای نقاشی یا select و scroll استفاده شود یا از طریق یک قلم اپل پشتیبانی شده بین این گزینه ها با دوبار ضربه زدن تغییر وضعیت دهید.
 • با استفاده از تشخیص چهره ، موضوعات در عکس ها به صورت هوشمندانه در متغیرها و اشیاهایی قرار می گیرند.
 • یک صفحه اصلی را دوباره درخواست کنید تا متغیرهای متن و رسانه به تنظیمات پیش فرض سبک و موقعیت خود بازگردند.
 • یک کتاب ایجاد کنید با استفاده از قالب های جدید برای رمان ها (فقط به زبان انگلیسی در دسترس است).

برنامه Numbers برای ios:

 • با استفاده از موتور محاسبه شده ۱۲۸ بیتی پیشرفته، دقت بسیار بهبود یافته است.
 • متن خود را با خطوط شیب دار و یا تصاویر و یا با استفاده از سبک های خلاقانه جدید، پر کنید.
 • لینک هایی را از متن خود در یک صفحه به صفحات دیگر در قالب بندی یک سند ایجاد کنید.
 • اضافه کردن ردیف هایی برای فیلتر جدول.
 • از ویژگی های جدید ویرایش نمودار استفاده کنید تا مجموعه سبکه های آن را تغییر دهید، فاصله بین ستون ها را تنظیم کنید، خطوط را اضافه کنید.
 • ظاهر border های سلولی را در جداول تنظیم کنید.
 • تصاویر، شکل ها و معادلات را درون جعبه متن قرار دهید تا همراه با متن حرکت کنند.
 • انتخاب کنید که آیا مداد اپل برای نقاشی یا select و scroll استفاده شود یا از طریق یک قلم اپل پشتیبانی شده بین این گزینه ها با دوبار ضربه زدن تغییر وضعیت دهید.
 • با استفاده از تشخیص چهره ، موضوعات در عکس ها به صورت هوشمندانه در متغیرها و اشیاهایی قرار می گیرند.
 • Learn Spelling را انتخاب کنید تا یک کلمه جدید را به فرهنگ لغت املایی اضافه کنید.
 • لیست های خود را با انتخاب نوع جدید قلم، تغییر اندازه و رنگ قلم، ایجاد قلم های سفارشی، تنظیم سطوح تناوب و … سفارشی کنید.

برنامه Keynote برای ios:

 • اسلاید اصلی را هنگامی که در حال ارائه می باشید، ویرایش کنید.
 • تصاویر، شکل ها و معادلات را درون جعبه متن قرار دهید تا همراه با متن حرکت کنند.
 • متن خود را با خطوط شیب دار و یا تصاویر و یا با استفاده از سبک های خلاقانه جدید، پر کنید.
 • از ویژگی های جدید ویرایش نمودار استفاده کنید تا مجموعه سبکه های آن را تغییر دهید، فاصله بین ستون ها را تنظیم کنید، خطوط را اضافه کنید.
 • با استفاده از تشخیص چهره ، موضوعات در عکس ها به صورت هوشمندانه در متغیرها و اشیاهایی قرار می گیرند.
 • ظاهر border های سلولی را در جداول تنظیم کنید.
 • انتخاب کنید که آیا مداد اپل برای نقاشی یا select و scroll استفاده شود یا از طریق یک قلم اپل پشتیبانی شده بین این گزینه ها با دوبار ضربه زدن تغییر وضعیت دهید.
 • لیست های خود را با انتخاب نوع جدید قلم، تغییر اندازه و رنگ قلم، ایجاد قلم های سفارشی، تنظیم سطوح تناوب و … سفارشی کنید.
 • Learn Spelling را انتخاب کنید تا یک کلمه جدید را به فرهنگ لغت املایی اضافه کنید.دیدگاهتان را بنویسید

پشتیبانی سان